Kalender 2014

 

Januar Februar Mars
April Mai Juni
Juli August September
Oktober November Desember

Nordfjell gård

Nordfjell gård i Stod.

«Allerede den første våren etter at "onklan" tok hånd om min søster Milling og meg, Åpnet det seg en ny verden for oss, kansje mest for meg, nemlig Norfjell. Gården ligger høyt hevet over Snåsavannet ca  to og ei halv mil fra Steinkjer. Denne fjellgården hadde de to brødrene kjøpt i 1917 for penger de hadde tjent på aksjer. Kjøpesummen var 17000 kroner.

I en eller annen avis, antagelig "Inntrønderen", Ble fjellgården budt frem for salg. De to brødrene meldte seg på, tok toget til Sunnan stasjon, vandret to mil opp til gården. Det var kjærlighet ved første blikk, og det varte livet ut. Gården er fremdeles i familiens eie.

Den ser litt annerledes ut nå, og er lettere tilgjengelig.Nordfjell var drevet som det vi kaller bustad, i 2-300 år. Gamle bilder viser en liten stue,Stabbur og fjøs. Det meste av levebrødet måtte ha kommet fra skog og vann. Det skulle bli slik i mange år.

"Onklan" fikk tak i et ungt par, Borghild og Bjarne til å forpakt gården. Avtalen var enkel. "Onklan" skulle skaffe de  nødvendige husdyr, redskaper og materialer for å gjøre gården levelig for så vel eier som forpakter.

Videre het det i avtalen het det: Avgiften pr. år settes til kr 50,00 som ansees oppgjort ved nødtøftig henting av eiernes bagasje. All inntekt av gårdenes drift tilfaller forpakteren. Dog skal eierne under sitt opphold på gården ha gratis melk, rømme, smør og poteter. Skogen skal drives etter eiernes anvisning. Forpakteren skal ha vanlig betaling for hogst og fremkjøring, og han har førstrett til dette arbeidet. Tømmeret, Som tilfaller eierne, skal Fortrinnsvis benyttes til vedlikehold av hus og redskap, noe som påligger forpakteren. Jakt og fiske skal skje i samarbeide med eierne.

På disse enkle premissene startet Borghil og Bjarne på Nordfjell. De ble der i 25 år. Nærmere en erstatning for mor og far har ingen kommet. I løpet av disse årene fikk de 5 sønner, Håkon, Ingvald, Erling og Alf. Da søster Milling og jeg kom dit for første gang i 1931, var det bare yngstemann som manglet. Da han såg dagens lys, det siste året de bodde der, og han ble døpt, var det første gang Borghild hadde vært i bygda på disse 25 årene! Hun hadde vel hatt andre ting å ta seg til.»

Dette er hentet fra boka "Antons ryggsekk- med og uten stang og børse" forfattet av Anton Jenssen.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b0f86d25d074079e6a9fb8d2e4e90c29?index=1#0

Kart over omrdet